Ziyaretçi kayıt hizmetleri fuardan 6 ay önce başlatılacaktır.